Aloitussivu   SCM Best Practice    Yhteystiedot

Jouni Sakki, s. 1944


Liikkeenjohdon konsultti

-  Konsulttina keskittynyt tilaus-toimitusprosessien kehittämiseen.
-  Paljon kokemusta erityisesti kauppa- ja teollisuusyrityksistä.

Tyypillisessä projektissa on tavoitteena parantaa liiketoiminnan kannattavuutta lisäämällä ensin henkilöstön osaamista ja sen myötä sekä työn ja pääoman tuottavuutta että asiakastyytyväisyyttä. Tähän pyritään tutkimalla ja kehittämällä ostotoimintaa, hintakilpailukykyä, varastojen palvelukykyä ja tuotevalikoiman sopivuutta eri asiakassegmenteissä.

Koska konsulttina on aina tarve perehtyä kohdeyrityksen toimintaan mahdollisimman syvällisesti mutta kuitenkin lyhyessä ajassa, olen vuosien varrella kehittänyt SCM Best Practice -analyysimenetelmän. Se toteutetaan toimintolaskennan periaatteella ja se antaa hyvin perusteellisen nykytilannekuvauksen liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Sen hinta-laatusuhde on korkea, toteutus nopea.

Jouni Sakki Vuoden 2008 Logistikko

Suomen Logistiikkafoorum on myöntänyt Vuoden 2008 Logistikko -tunnustuksen konsultti ja yrittäjä Jouni Sakille. Tunnustus osoitettiin oston ja logistiikan koulutuksen kehittämisestä.

Kirjoja ja julkaisuja

eKirja Tilaus-toimitusketjun hallinta - Digitalisoitumisen haasteet
8. täysin uudistettu painos, 2014, 161 sivua

Yrityksen ostotoiminnot, 32 s. 1979, Taloustieto ry Materiaalitoiminnot 1, 119 s. 1981, AKH, Valtion painatuskeskus

Ostotoiminnan kehittäminen (toim.),
300 s. 1982, Ekonomia - sarja, Weilin + Göös

Suomalaisen yrityksen materiaalihallinto
143 s. 1985, W+G

Käytännön materiaalin ohjaus kaupassa ja teollisuudessa,
208 s. 1986, Weilin + Göös

Yrityksen materiaalitalous, 52 s. 1987, Taloustieto ry

Logistiikan Opas, 150 s. 1992, MH-Konsultit Oy

Logistinen materiaalin ohjaus
140 s. 1994, MH-Konsultit Oy

Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä
300 s. 1995 WSOY, (Kirjassa myös muita kirjoittajia)

Logistiikka tuottamaan - arvoketjuanalyysi avuksi
70 s. 1996, TT-Kustannustieto Oy